Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου

Η νέα εποχή στη διαχείριση απορριμάτων στο Νότιο Αιγαίο

Με σύγχρονα αναπτυξιακά έργα

«Τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου απέκτησαν πλέον οικολογική αντίληψη. Αξίζουν μηδενικά απόβλητα και πράσινη διαχείριση απορριμάτων»

...

Γιώργος Χατζημάρκος

Πρόεδρος ΦΟΔΣΑ
Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου
...

Αντώνης Καμπουράκης

Αντιπρόεδρος ΦΟΔΣΑ
Δήμαρχος Ρόδου

«O ΦΟΔΣΑ ανοίγει τον δρόμο για την υλοποίηση σημαντικών περιβαλλοντικών έργων που έχουν ανάγκη εδώ και δεκαετίες τα νησιά του Ν. Αιγαίου»

Πρόσφατα νέα

O ΦΟΔΣΑ συνοπτικά

Εκπόνηση προγραμμάτων πρόληψης - μείωσης παραγωγής αποβλήτων
Εκπόνηση, παρακολούθηση και εξειδίκευση των δράσεων του ΠΕΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου
Ωρίμανση μελετών και κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας στερεών αποβλήτων
Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού και υποβολή αιτήσεων σε επιχειρησιακά προγράμματα για χρηματοδότηση
Υγειονομική ταφή και λειτουργία χώρων υγειονομικής ταφής
Διασφάλιση της προστασίας της δημόσιας υγείας και προώθηση δράσεων που συμβάλλουν στην κυκλική οικονομία