Ανακοίνωση ΦοΔΣΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. περί αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την κατασκευή του δημοσίου έργου «Χώρος υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων και μονάδα κομποστοποίησης Τήνου». - ΦοΔΣΑ Ν. Αιγαίου

Ανακοίνωση ΦοΔΣΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. περί αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την κατασκευή του δημοσίου έργου «Χώρος υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων και μονάδα κομποστοποίησης Τήνου».

Related Posts