ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2022 75 ΘΈΣΕΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΦΟΔΣΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε - ΦοΔΣΑ Ν. Αιγαίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2022 75 ΘΈΣΕΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΦΟΔΣΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε

Related Posts