ΧΥΤΑ Μυκόνου - ΦοΔΣΑ Ν. Αιγαίου

ΧΥΤΑ Μυκόνου

 Από 01/01/2024 έως 19/04/2024 και 01/09/2024 έως 31/12/2024

 • Δευτέρα έως και Σάββατο 07:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. 

• Κυριακές και αργίες κλειστά.

 

 Από 20/04/2024 έως 31/08/2024

• Δευτέρα έως και Σάββατο 07:00 π.μ. έως 20:30 μ.μ.

• Κυριακές και αργίες 07:00 π.μ. έως 17:00 μ.μ.

 

 Κατηγορίες απορριμμάτων.

Τα ογκώδη/ξυλώδη/προς Καταστροφή Απόβλητα θα πρέπει να μεταφέρονται στον ΧΥΤΑ Μυκόνου διαχωρισμένα ανά υλικό (λάστιχα, στρώματα, ξύλα, συσκευές κ.α.) και θα εναποτίθενται από τους μεταφορείς σε ειδικούς διαμορφωμένους χώρους εντός του ΧΥΤΑ σύμφωνα με τις υποδείξεις των υπευθύνων. 

Υλικά που προέρχονται από εργασίες ΑΕΚΚ δεν θα γίνονται αποδεκτά, ενώ θα πρέπει να οδηγούνται σε κατάλληλες μονάδες.

 Ο ΧΥΤΑ Μυκόνου θα δέχεται απόβλητα όπως παρακάτω:

  •  Αστικά Απόβλητα – Οικιακά απόβλητα και παρόμοια απόβλητα (Μόνο Απορριμματοφόρα)
  •  Ογκώδη απόβλητα (στρώματα, σίδερα, ελαστικά, έπιπλα)
  • ΑΗΗΕ (απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού)
  • Ξυλώδη (Κλαδιά, πριονίδι, ξέσματα, αποκομμένα τεμάχια, κατάλοιπα ξυλείας, μοριοσανίδες και καπλαμάδες, καλάμια, απόβλητα φλοιών και φελλών)
  • Υλικά, Τρόφιμα και Ροφήματα προς Καταστροφή, ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία (όπως Απόβλητα από την προπαρασκευή και κατεργασία φρούτων, λαχανικών, δημητριακών, βρωσίμων ελαίων, κακάο, καφέ, τσαγιού και καπνού· παραγωγή κονσερβών παραγωγή ζύμης και εκχυλισμάτων ζύμης, προπαρασκευή και ζύμωση μελάσσας, βιομηχανία αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, αλκοολούχα και μη αλκοολούχα ποτά (εξαιρουμένων καφέ, τσαγιού και κακάο ροφήματα)
  • Υπολείμματα από τον καθαρισμό δρόμων

 Εισερχόμενα απορρίμματα από Ιδιώτες.

 Για την αποδοχή αποβλήτων από ιδιώτες παραγωγούς/μεταφορείς απαιτείται υποχρεωτικά η προσκόμιση του αντίστοιχου τριπλότυπου (3 αντίτυπα), που επισυνάπτεται κατωτέρω, με όλα τα πεδία ευκρινώς συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα.

Για περισσότερες Πληροφορίες σχετικά με τους Υπόχρεους ΗΜΑ μεταβείτε εδώ.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση σχετικά με άλλες κατηγορίες αποβλήτων που μπορεί να δεχτεί ο ΧΥΤΑ Μυκόνου ή σε περίπτωση που επιθυμείτε την ηλεκτρονική συμπλήρωση των στοιχείων της εταιρείας σας στο Τριπλότυπο επικοινωνήστε στο παρακάτω email ή σταθερό τηλέφωνο:

email : d.prokopidou@wastefreeaegean.gr

Τηλ : 2241115962

 

 Παρακάτω μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε τα τριπλότυπα έντυπα παρακολούθησης για τον ΧΥΤΑ Μυκόνου.

 (Τελευταία επικαιροποίηση 4/3/2024)