ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ» - ΦοΔΣΑ Ν. Αιγαίου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ»

Related Posts