Διακήρυξη, προκήρυξη και συνοδευτικές μελέτες του έργου "Κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), μονάδας επεξεργασίας και λοιπών έργων διαχείρισης αποβλήτων Δήμου Λέρου" - ΦοΔΣΑ Ν. Αιγαίου

Διακήρυξη, προκήρυξη και συνοδευτικές μελέτες του έργου “Κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), μονάδας επεξεργασίας και λοιπών έργων διαχείρισης αποβλήτων Δήμου Λέρου”

Related Posts