Εγκρίθηκε το σχέδιο του νέου Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων ΠΕΣΔΑ από την τακτική Γ.Σ. του ΦοΔΣΑ Nοτίου Αιγαίου - Γ. Χατζημάρκος: Δρομολογούμε λύσεις σε ζητήματα που μας ταλανίζουν από τη δεκαετία του '80 - ΦοΔΣΑ Ν. Αιγαίου

Εγκρίθηκε το σχέδιο του νέου Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων ΠΕΣΔΑ από την τακτική Γ.Σ. του ΦοΔΣΑ Nοτίου Αιγαίου – Γ. Χατζημάρκος: Δρομολογούμε λύσεις σε ζητήματα που μας ταλανίζουν από τη δεκαετία του ’80

Related Posts