Ειδικός σύμβουλος του προέδρου του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε ο πρώην δήμαρχος Χάλκης Μιχάλης Πατρός - ΦοΔΣΑ Ν. Αιγαίου

Ειδικός σύμβουλος του προέδρου του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε ο πρώην δήμαρχος Χάλκης Μιχάλης Πατρός

Related Posts