Ανακυκλώνω Υπεύθυνα - ΦοΔΣΑ Ν. Αιγαίου

Ανακυκλώνω Υπεύθυνα

Η ανακύκλωση αποτελεί έναν σημαντικό τρόπο για να διατηρήσουμε το περιβάλλον μας υγιές και να μειώσουμε την παραγωγή απορριμμάτων. Μέσω της ανακύκλωσης, μπορούμε να εξοικονομήσουμε πόρους, να μειώσουμε την εκτίμηση της ρύπανσης και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που σχετίζονται με την κατασκευή νέων προϊόντων και την απόρριψη υπολειμμάτων.

Ωστόσο, δεν είναι αρκετό να ανακυκλώνουμε απλά τα απορρίμματά μας. Πρέπει να ανακυκλώνουμε υπεύθυνα, δηλαδή να διαχειριζόμαστε τα ανακυκλώσιμα υλικά μας με τον σωστό τρόπο, ώστε να εξασφαλίσουμε την ανακύκλωση τους και τη μείωση της παραγωγής αποβλήτων.

Για να ανακυκλώνουμε υπεύθυνα, πρέπει να διαχωρίζουμε τα ανακυκλώσιμα υλικά μας και να τα παραδίδουμε σε ειδικούς κάδους ανακύκλωσης ή σε κέντρα ανακύκλωσης. Επίσης, πρέπει να μειώσουμε την παραγωγή απορριμμάτων μας, χρησιμοποιώντας επαναχρησιμοποιήσιμα προϊόντα.

Ανακυκλώνοντας στον Μπλε Κάδο