Έντυπα ΦΟΔΣΑ - ΦοΔΣΑ Ν. Αιγαίου

Έντυπα ΦΟΔΣΑ

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε τα τριπλότυπα έντυπα παρακολούθησης για τον ΧΥΤΑ Βόρειας Ρόδου και Νότιας Ρόδου όπως επίσης και για το ΚΔΑΥ.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε την ηλεκτρονική συμπλήρωση των στοιχείων της εταιρείας σας επικοινωνήστε στο παρακάτω email με γραπτό αίτημα:

d.prokopidou@wastefreeaegean.gr

 

ΦΟΔΣΑ-XYTA-B.RHO_ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΦΟΔΣΑ-XYTA-N.RHO_ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΦΟΔΣΑ-ΚΔΑΥ-RHO_ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ