ΚΔΑΥ - ΦοΔΣΑ Ν. Αιγαίου

ΚΔΑΥ – Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών

κδαυ

Η ανακύκλωση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία. Καθημερινά οι πολίτες γεμίζουν τους μπλε κάδους με ανακυκλώσιμα προϊόντα, συμμετέχοντας ενεργά στην κοινή προσπάθεια. Κύριος στόχος του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου είναι η επεξεργασία των απορριμμάτων, με σύγχρονα έργα που προωθούν την ανακύκλωση και πρόληψη παραγωγής αποβλήτων. Το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Ρόδου λειτουργεί από το έτος 2018. Η λειτουργία του συμβάλλει σημαντικά στην πρωτοβουλία για καλύτερη διαχείριση των απορριμμάτων στο νησί. Στις εγκαταστάσεις του ΚΔΑΥ φτάνουν όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά των μπλε κάδων κι εκεί γίνεται η διαλογή και η δεματοποίησή τους ανά είδος (χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο, πλαστικό, λευκοσίδηρος) ούτως ώστε να διοχετευθούν στην αγορά ως προϊόντα υψηλής καθαρότητας.

Οι διαδικασίες που ακολουθούνται στο ΚΔΑΥ, είναι οι εξής:

  • Διαχωρισμός των ανακυκλώσιμων υλικών.
  • Δεματοποίηση.
  • Προσωρινή αποθήκευση.
  • Ζύγιση.
  • Διοχέτευση στην αγορά ανακύκλωσης.

Στατιστικά Δεδομένα ΚΔΑΥ

Ποσοστά (%) Ανακυκλώσιμων Υλικών ανά Μήνα στο ΚΔΑΥ Ρόδου 2022