Οριστική λύση στο θέμα των απορριμμάτων της Τήνου - Εγκρίθηκε κι εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ του ΕΣΠΑ 2014-2020, η κατασκευή ΧΥΤΥ και Μονάδας Κομποστοποίησης στην Τήνο - ΦοΔΣΑ Ν. Αιγαίου

Οριστική λύση στο θέμα των απορριμμάτων της Τήνου – Εγκρίθηκε κι εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ του ΕΣΠΑ 2014-2020, η κατασκευή ΧΥΤΥ και Μονάδας Κομποστοποίησης στην Τήνο

Related Posts