Παροχή υπηρεσίας λειτουργίας και αναβάθμισης Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών Νήσου Ρόδου για τρία (3) έτη με προαίρεση ενός (1) έτους - ΦοΔΣΑ Ν. Αιγαίου

Παροχή υπηρεσίας λειτουργίας και αναβάθμισης Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών Νήσου Ρόδου για τρία (3) έτη με προαίρεση ενός (1) έτους

Related Posts