Παροχή υπηρεσίας λειτουργίας Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Απορριμμάτων (Ο.Ε.Δ.Α) και Ανακύκλωσης Υλικών Νήσου Πάτμου για τρία (3) έτη με προαίρεση ενός (1) έτους - ΦοΔΣΑ Ν. Αιγαίου

Παροχή υπηρεσίας λειτουργίας Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Απορριμμάτων (Ο.Ε.Δ.Α) και Ανακύκλωσης Υλικών Νήσου Πάτμου για τρία (3) έτη με προαίρεση ενός (1) έτους

Related Posts