Τα γραφεία μας - ΦοΔΣΑ Ν. Αιγαίου

Τα γραφεία μας

Το νεοκλασικό αυτό κτίριο (1893) στο οποίο στεγάζονται τα γραφεία μας υπήρξε η κατοικία του πρώτου αιρετού Δημάρχου της Ρόδου κατά τα τελευταία χρόνια της Τουρκοκρατίας, Σάββα Παυλίδη (1863-1933) γνωστός ως Σάββας Εφέντης. Στη συνέχεια επί Ιταλοκρατίας (1912-1943) στέγασε το ιστορικό Ελληνικό Προξενείο, το εθνικό κέντρο αναφοράς και εμψύχωσης των υπόδουλων Δωδεκανησίων στον αγώνα τους για την Εθνική τους Αποκατάσταση, που πραγματώθηκε επίσημα στις 7 Μαρτίου 1948.

Το αρχοντικό κατασκευάστηκε το 1893. Πρόκειται για ένα διώροφο κτίσμα, με ισόγειους βοηθητικούς χώρους να εφάπτονται στην πίσω όψη του. Η εσωτερική οργάνωση με τον κεντρικό διάδρομο και δωμάτια στα πλάγια, καθώς και η εξωτερική μορφή με τις λιγοστές διακοσμήσεις το κατατάσσουν σε ένα από τα πρώτα «χρονικά» δείγματα κτιρίων που ακολουθούν την αισθητική σαφήνεια του κλασικού ύφους.

Σήμερα, το κτίριο στεγάζει τα γραφεία του Ειδικού Περιφερειακού Διαβαθμιδικού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Νοτίου Αιγαίου Α.Ε. και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Κ2 Α.Ε. της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Σήμερα με τη Δημοκρατία μας να ωριμάζει, οι προκλήσεις της εποχής είναι το περιβάλλον, το βιοτικό επίπεδο, η ποιότητα ζωής. Τούτες τις σύγχρονες προκλήσεις έρχεται αυτός ο χώρος, ο οποίος πάντα στέγαζε τις αγωνίες της περιόδου, να τις φιλοξενήσει.