Παροχή υπηρεσιών επείγουσας λειτουργίας, για έξι (6) μήνες, του υφιστάμενου ΧΥΤ Πάρου. - ΦοΔΣΑ Ν. Αιγαίου

Παροχή υπηρεσιών επείγουσας λειτουργίας, για έξι (6) μήνες, του υφιστάμενου ΧΥΤ Πάρου.

Related Posts