Υποχρεώσεις ΗΜΑ - ΦοΔΣΑ Ν. Αιγαίου

Υποχρεώσεις ΗΜΑ

Υπόχρεοι εγγραφής στο ΗΜΑ είναι:
 

• Επιχειρήσεις/δραστηριότητες, παραγωγοί αποβλήτων, που υπόκεινται σε
περιβαλλοντική αδειοδότηση (έχουν Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή
υπόκεινται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις) 

• Αδειοδοτημένες αποθήκες αποβλήτων και μονάδες παραλαβής αποβλήτων για την
υλοποίηση εργασιών διάθεσης και ανάκτησης 

• Αδειοδοτημένοι συλλέκτες-μεταφορείς αποβλήτων 

• ΟΤΑ Α’ βαθμού 

• Φο.Δ.Σ.Α.


Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων

Οδηγίες Χρήσης για το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων

Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις σχετικά με το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ)